Biến tần Hitachi NJ600B Series

 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       1320HFF
 	Công suất :        132kW – 175Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NJ600B-1320HFF (132kW-175Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       1320HFF
  • Công suất :        132kW – 175Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       1100HFF
 	Công suất :         110kW – 150Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NJ600B-1100HFF (110kW-150Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       1100HFF
  • Công suất :         110kW – 150Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       900HFF
 	Công suất :         90kW – 125Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NJ600B-900HFF (90kW-125Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       900HFF
  • Công suất :         90kW – 125Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       750HFF
 	Công suất :       75kW – 100Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NJ600B-750HFF (75kW-100Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       750HFF
  • Công suất :       75kW – 100Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       550HFF
 	Công suất :         55kW – 75Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NJ600B-550HFF (55kW-75Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       550HFF
  • Công suất :         55kW – 75Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       450HFF
 	Công suất :         45kW – 60Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NJ600B-450HFF (45kW-60Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       450HFF
  • Công suất :         45kW – 60Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       370HFF
 	Công suất :         37kW –  50Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NJ600B-370HFF (37kW-50Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       370HFF
  • Công suất :         37kW –  50Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       300HFF
 	Công suất :         30kW –  40Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NJ600B-300HFF (30kW-40Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       300HFF
  • Công suất :         30kW –  40Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       220HFF
 	Công suất :         22kW –  30Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NJ600B-220HFF (22kW-30Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       220HFF
  • Công suất :         22kW –  30Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       185HFF
 	Công suất :        18.5kW –  25Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NJ600B-185HFF (18.5kW-25Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       185HFF
  • Công suất :        18.5kW –  25Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       150HFF
 	Công suất :        155kW – 20Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NJ600B-150HFF (15kW-20Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       150HFF
  • Công suất :        155kW – 20Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       110HFF
 	Công suất :         11kW –  15Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NJ600B-110HFF (11kW-15Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       110HFF
  • Công suất :         11kW –  15Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng