Biến tần SJ700D Series

 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       1320HFEF3
 	Công suất :         132kW –  175Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần hitachi SJ700D-1320HFEF3(132kW-175Hp ) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       1320HFEF3
  • Công suất :         132kW –  175Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       1100HFEF3
 	Công suất :         110kW –  150Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần hitachi SJ700D-1100HFEF3(110kW-150Hp ) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       1100HFEF3
  • Công suất :         110kW –  150Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       900HFEF3
 	Công suất :         90kW –  125Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần hitachi SJ700D-900HFEF3(90kW-125Hp ) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       900HFEF3
  • Công suất :         90kW –  125Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       750HFEF3
 	Công suất :         75kW –  100Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần hitachi SJ700D-750HFEF3(75kW-100Hp ) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       750HFEF3
  • Công suất :         75kW –  100Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       550HFEF3
 	Công suất :         55kW –  75Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần hitachi SJ700D-550HFEF3(55kW-75Hp ) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       550HFEF3
  • Công suất :         55kW –  75Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       450HFEF3
 	Công suất :         45kW –  60Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần hitachi SJ700D-450HFEF3(45kW-60Hp ) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       450HFEF3
  • Công suất :         45kW –  60Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       370HFEF3
 	Công suất :         37kW –  50Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần hitachi SJ700D-370HFEF3(37kW-50Hp ) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       370HFEF3
  • Công suất :         37kW –  50Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       300HFEF3
 	Công suất :         30kW –  40Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần hitachi SJ700D-300HFEF3(30kW-40Hp ) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       300HFEF3
  • Công suất :         30kW –  40Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       220HFEF3
 	Công suất :         22kW –  30Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần hitachi SJ700D-220HFEF3(22kW-30Hp ) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       220HFEF3
  • Công suất :         22kW –  30Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       185HFEF3
 	Công suất :         18,5kW –  25Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần hitachi SJ700D-185HFEF3(18,5kW-25Hp ) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       185HFEF3
  • Công suất :         18,5kW –  25Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       150HFEF3
 	Công suất :         15kW –  20Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần hitachi SJ700D-150HFEF3(15kW-20Hp ) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       150HFEF3
  • Công suất :         15kW –  20Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       110HFEF3
 	Công suất :         11kW –  15Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần hitachi SJ700D-110HFEF3(11kW-15Hp ) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       110HFEF3
  • Công suất :         11kW –  15Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng